Wednesday, 14/04/2021 - 03:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN HÂN

Tài nguyên chia sẻ

 • Tiêu đề
  | 355 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TT 12
  | 335 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E mis giưa năm học 2010 - 2011
  | 377 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Điều lệ trường THPT mới
  | 351 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cơ cấu tổ chức Sơ đồ cơ cấu tổ chức lãnh đạo của trường
  | 361 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sơ đồ cơ cấu tổ chức lãnh đạo của trường
 • Kế hoạch chuyên môn khối THPT Kế hoạch chuyên môn khối THPT của trường năm học 2010-2011
  | 372 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch chuyên môn khối THPT của trường năm học 2010-2011