Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Tổ trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều