Thông tin chi tiết Tổ trưởng Văn phòng "Nguyễn Thị Ngọc Ánh"
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng Văn phòng
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận Văn phòng
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều