Thursday, 09/04/2020 - 09:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN HÂN
Tổ Văn Phòng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Tổ trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách