Thông tin chi tiết TTCM "Lường Thị Dung"
Lường Thị Dung
Họ và tên Lường Thị Dung
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ TTCM
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận Tổ chuyên môn
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều