Thông tin chi tiết TTCM "Lục Quốc Khánh"
Lục Quốc Khánh
Họ và tên Lục Quốc Khánh
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ TTCM
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc bộ phận Tổ CM
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều