Thursday, 09/04/2020 - 08:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN HÂN
Tổ Chuyên môn
Thông tin chi tiết:
Lục Quốc Khánh
TTCM Lục Quốc Khánh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Tổ CM
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách