Thursday, 09/04/2020 - 07:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN HÂN
Đoàn Thanh niên
Thông tin chi tiết:
Triệu Xuân Tình
Phó Bí thư đoàn trường Triệu Xuân Tình
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Đoàn thanh niên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách