Thông tin chi tiết:
Triệu Xuân Tình
Phó Bí thư đoàn trường Triệu Xuân Tình
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Đoàn thanh niên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều