Thông tin chi tiết:
Lục Quốc Khánh
Chủ tịch Công đoàn Lục Quốc Khánh
Giới tính
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều