Thông tin chi tiết:
Bế Mạnh Hùng
Phó Hiệu Trưởng Bế Mạnh Hùng
Ngày tháng năm sinh 06/08/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc về bộ phận Ban Giám hiệu
Địa chỉ
Điện thoại
Email bemanhhungc3yenhan@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều