Thông tin chi tiết Phó Hiệu Trưởng "Bế Mạnh Hùng"
Bế Mạnh Hùng
Họ và tên Bế Mạnh Hùng
Ngày sinh 06/08/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Đại Học
Trình độ
Thuộc bộ phận Ban Giám hiệu
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử bemanhhungc3yenhan@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều