GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Thôn Thôm Chầu - Xã Yên Hân - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn

Email :  bkn-thptyenhan@edu.viettel.vn

Điện thoại : 02813864945

 

1. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường THPT Yên Hân.

1.1.Chức năng nhiệm vụ của trường

Trường THPT Yên Hân là loại hình trường công lập, được thành lập theo Quyết định số 277/QĐ-UB, ngày 05 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn và nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp.

Trường THPT Yên Hân là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Trường THPT Yên Hân có chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011của Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo:

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học

Trường trung học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Tổ chức bộ máy của trường THPT Yên Hân.

Trường THPT Yên Hân có cơ cấu tổ chức gồm:

1. Chi bộ Đảng: Chi bộ trực thuộc huyện ủy Chợ Mới gồm 20 Đảng viên, có Ban chi ủy gồm 01 bí thư, 01 phó Bí thư, 01 chi ủy viên.

- Đ/c Hoàng Văn Cường - Bí thư Chi bộ

- Đ/c Bế Mạnh Hùng - Phó Bí thư Chi bộ

- Đ/c Ma Thị Danh - Chi ủy viên

2. Ban Giám hiệu: Gồm 02 đồng chí trong đó 01 đồng chí Hiệu trưởng, 01 đồng chí phó Hiệu trưởng.

- Đ/c Hoàng Văn Cường - Hiệu trưởng

- Đ/c Bế Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng

3. Công đoàn trường: Có 37 đoàn viên gồm 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

- Đ/ Lục Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn

- Đ/c Trần Cán - Phó chủ tịch Công đoàn

4. Đoàn thanh niên gồm 06 chi đoàn trong đó 01 chi đoàn giáo viên, 05 chi đoàn học sinh.

- Đ/c Ma Văn Chiến - Bí thư đoàn trường

- Đ/c Triệu Xuân Tình - Phó Bí thư đoàn trường

5. Trường có 05 tổ trong đó 04 tổ chuyên môn (02 tổ chuyên môn THPT, 02 tổ chuyên môn THCS) và 01 tổ văn phòng.

- Đ/c Lục Quốc Khánh - Tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên THPT

- Đ/c Nông Thị Kim Dịu - Tổ phó chuyên môn tổ Tự nhiên THPT

- Đ/c Lường Thị Dung - Tổ trưởng chuyên môn tổ Xã hội THPT

- Đ/c Dương Xuân Cương - Tổ phó chuyên môn tổ Xã hội THPT

- Đ/c Trần Cán - Tổ trưởng chuyên môn tổ Xã hội THCS

- Đ/c Dương Hữu Tuấn - Tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên THCS

- Đ/c Hà Thị Soan - Tổ phó chuyên môn tổ Tự nhiên THCS

1.3. Về cơ sở vật chất

- Trường THPT Yên Hân có đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo phòng học dạy một ca và hai ca, có đầy đủ phòng học (16 phòng) và các phòng học bộ môn đảm bảocác hoạt động dạy và học, có kho chứa thiết bị, phòng tin học, phòng thí nghiệm, phòng lab cho dạy môn tiếng anh, phòng thư viện đạt chuẩn, đầy đủ các phòng hành chính, khuôn viên nhà trường đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Hệ thống thiết bị phục vụ giảng dạy chủ yếu là thiết bị được cấp một số thiết bị dạy học tối thiểu do sử dụng lâu năm nên hỏng và chưa được bổ sung đầy đủ thường xuyên, thiết bị thí nghiệm còn thiếu việc khai thác phòng thí nghiệm thực hành còn hạn chế.

- Có 01 nhà Nội trú: Tổng 30 phòng (15 phòng cho học sinh, 15 phòng cho giáo viên), có bếp nấu ăn cho học sinh ở nội trú, có khu vệ sinh riêng biệt.

Ban giám hiệu Trường THPT Yên Hân